de Rank
CGK Zuidlaren

Ontmoeten

Samenkomsten

i.v.m. corona zijn er geen samenkomsten

Elke zondag om 10.30 uur komen we samen in ons kerkgebouw aan de Westeind 10 in Zuidlaren. In deze samenkomst willen we God eren en prijzen, God beter leren kennen en God danken en bidden voor alles wat in en buiten onze gemeente gebeurt. In de samenkomst is iedereen van harte welkom.

Zo af en toe hebben we een speciale samenkomst die op een andere plek of tijdstip plaatsvindt. Als dit het geval is melden we dit op onze facebook pagina en in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Een gemiddelde samenkomst ziet er als volgt uit:

  • We prijzen en eren God met enkele liederen samen met onze muzikanten
  • Met (stil) gebed willen we de samenkomst ook met God beginnen
  • We zingen een lied met alle kinderen waarna de basisschoolkinderen naar de kinderkringen gaan
  • We hebben een collecte waar we gerichte doelen mee willen steunen
  • Samen zoeken we God op in gebed waar we bidden en danken voor punten die voor en tijdens de dienst door iedereen ingebracht kunnen worden.
  • Door een toespraak proberen we een thema of Bijbelgedeelte verder uit te diepen en steeds weer opnieuw ontdekken wat God ons wil vertellen of leren.
  • We zingen enkele liederen die aansluiten op het praatje
  • We ontmoeten elkaar in een informele setting met koffie, thee en limonade
  • Na de samenkomst is er ook gelegenheid om verder te praten over het thema of voor je te laten bidden