de Rank
CGK Zuidlaren

Ontmoeten

Groeigroepen

In onze gemeente vinden we de jeugd belangrijk. Voor hebben groeigroepen voor jongeren van 12 tot 16 jaar en voor groeigroepen voor jongeren vanaf 16 jaar. De jongeren komen elke 14 dagen thuis bij de groeigroep-ouders en behandelen daar vaak een thema afgestemd op de jongeren.

Op de groeigroepavonden willen we elkaar beter leren kennen, hebben we veel lol en gezelligheid. Vanuit deze basis gaan we aan de slag met thema’s die de jongeren bezig houden, leren we wie God is, wat de Bijbel is, maar ook bespreken we ander thema’s zoals omgaan met alcohol, drugs, etc.

Elke jongere is van harte welkom bij de groeigroepen. De jongeren van onze groeigroepen komen van allerlei kerken en dat vinden we geweldig. Het gaat er namelijk om dat de jongeren met elkaar optrekken en samen met God bezig gaan.