de Rank
CGK Zuidlaren

Ontmoeten

In onze gemeente vinden het we belangrijk om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen willen we elkaar en God beter leren kennen.

We hebben de volgende soorten van ontmoetingen:

Samenkomsten
Elke zondag om 10.30 uur
i.v.m. corona zijn er geen samenkomsten

Huiskringen
Samenkomen in kleine groepen voor volwassenen

Groeigroepen
Samenkomen in kleine groepen voor jongeren vanaf 12 jaar en in groepen voor jongeren vanaf 16 jaar.