de Rank
CGK Zuidlaren

Geloven

We geloven in de God die zich bekend maakt door de natuur en de Bijbel. Hij heeft alles gemaakt en is nog bij zijn schepping betrokken. Zijn doel met alles wat Hij maakte, is dat Hij van zijn schepselen kon genieten en zij van Hem. Als mensen lijken we een beetje op God, en kunnen we dichtbij Hem leven.

Wanneer de mens ervoor kiest om ver van God te leven, gaat alles mis. Dan mist de mens zijn doel en maakt hij er een zootje van. Er komt afstand tussen God en de mens. De mens wordt bang voor God en durft niet meer dichtbij God te leven. Er komt ook afstand tussen mensen onderling. Ruzies, oorlogen, egoïsme, mishandeling en haat ontstaan. Er komt afstand tussen de mens en de natuur. Vervuiling, rampen en opwarming van de aarde zijn sommige van de gevolgen hiervan. Hier lijden we als mensen samen en individueel onder. Toch kiezen de meeste mensen om ver van God te blijven leven.

God begint telkens opnieuw met de mens. In de Bijbel lezen we dat God elke keer weer naar de mens toe komt en hem wil redden uit de ellende die de mens zelf veroorzaakt. Toen Jezus naar de wereld kwam, was Hij de enige mens ooit die de afstand tussen God en mens kon overbruggen. Dat deed Jezus toen Hij stierf aan een kruis en weer opstond uit het graf. Zo vestigde Hij een nieuw rijk op aarde. In zijn rijk heerst er liefde en orde, zoals God het had bedoeld. Dit maakt Hij mogelijk door vanaf Pinksteren zijn Geest in de harten van mensen uit te storten zodat mensen van binnenuit kunnen veranderen.

We geloven dat in de kerk iets van het rijk van Jezus zichtbaar moet worden. De kerk is de plek waar mensen kunnen leren om weer van God te gaan houden. Waar mensen met vrijmoedigheid naar God toe kunnen leren gaan zonder angst. Waar liefde heerst in plaats van egoïsme. Waar mensen zorgen voor elkaar en de schepping. Waar plek is voor iedereen omdat we zo de veelkleurigheid van God kunnen laten zien. Waar we aan de eenheid tussen mensen bouwen, en iedereen een taak heeft. De kerk is een plek waar iedereen welkom is. Waar je ook vandaan komt en wat je ook gedaan hebt. Er is vergeving en ruimte, ook voor jou.

Wanneer je door Jezus deel wordt van zijn nieuwe rijk, ga je ook veranderen. Je wordt vrij van je verslavingen en gebondenheid. Je wordt genezen van je zelfgerichtheid. Je gaat groeien en liefhebben en dienen. Zo word je een zegen voor de ander en de wereld. Relaties worden beter. Je ontvangt van God een nieuw hart.